กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งอาเซียน

Release Date : 22-09-2017 00:00:00
กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งอาเซียน

กองทัพเรือ ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือของประเทศอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Reviews 2017) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่องตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ระหว่าง 13 - 22 พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://aseanifr2017.com