ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ร่วมงานวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นครั้งที่ ๖๓ (The 63rd Japan Self Defense Forces Day)

Release Date : 17-10-2017 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ร่วมงานวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นครั้งที่ ๖๓ (The 63rd Japan Self Defense Forces Day)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา และ น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา รอง ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา ร่วมงานวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นครั้งที่ ๖๓ (The 63rd Japan Self Defense Forces Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงวอชิงตัน โดยภายในงานมีการเปิดเพลงชาติญี่ปุ่นและเพลงชาติสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น – สหรัฐฯ ในหลายด้านที่มีมายาวนาน และได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์เกาหลีเหนือที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

------------------------

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ร่วมงานวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นครั้งที่ ๖๓ (The 63rd Japan Self Defense Forces Day)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง